ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

โทรศัพท์: 0-7763-0380
แฟกซ์: 0-7763-0381
  E- mail : office@thungkawat.go.th
Web Site : WWW.THUNGKAWAT.GO.TH
สำนักปลัด
เรื่อง
กรุณาให้ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของท่าน
โดย
โทรศัพท์
E-mail
รายละเอียด
ใส่ตัวอักษร