ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
12
21 ก.ค. 2563
2 ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึกในหัวข้อ "บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด" ดาวน์โหลดเอกสาร
27
8 มิ.ย. 2563
3 ประกาศ อบต.ทุ่งคาวัด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
15 มิ.ย. 2563
4 ประกาศ อบต.ทุ่งคาวัด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
31 มี.ค. 2563
5 ประกาศ อบต.ทุ่งคาวัด เรื่อง ให้ยื่นแบบพิมพ์ขอชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
6 ม.ค. 2563
6 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำอบต.ทุ่งคาวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
59
27 ม.ค. 2563
7 ประกาศ อบต.ทุ่งคาวัด เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบัญญัติ อบต.ทุ่งคาวัด เรื่อง การบริหารกิจการประปา การบำรุงรักษา และการใช้ระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ....... ดาวน์โหลดเอกสาร
204
10 พ.ค. 2562
8 ประกาศ อบต.ทุ่งคาวัด เรื่อง การปิด - เปิด น้ำประปาเป็นโซนชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
81
1 พ.ค. 2562
9 การดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยทรายขาว หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
71
7 มี.ค. 2562
10 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
9 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7