ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต.ทุ่งคาวัด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
8 ก.ย. 2564
2 ประกาศ อบต.ทุ่งคาวัด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
29 ก.ย. 2564
3 ประกาศ อบต.ทุ่งคาวัด เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
9
27 ก.ย. 2564
4 ประกาศ อบต.ทุ่งคาวัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
27 ก.ย. 2564
5 ประกาศ อบต.ทุ่งคาวัด เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
14 ก.ย. 2564
6 ประกาศ อบต.ทุ่งคาว้ด เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
6 ก.ค. 2564
7 ประกาศ อบต.ทุ่งคาวัด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
30 ก.ค. 2564
8 การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลและ คทช.ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
164
3 ก.ย. 2563
9 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
259
3 ก.ย. 2563
10 ประกาศ ผลสอบการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
153
29 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9